Historiek

In lang vervlogen tijden, namelijk in 1969, richtte de ‘Geschied- en Heemkundige Kring van Leuven en Omgeving’ een cursus in voor Toeristische Gids van het Arrondissement Leuven. De cursus duurde één jaar en leverde een staatsdiploma af. Honderdveertig personen namen eraan deel, slechts zeven behaalden het diploma: laureaat werd de Tienenaar Gilbert Declercq. De eerste stappen van een geleide stadswandeling door Tienen waren gezet.

De kersverse toeristische gids werd dadelijk gecontacteerd door Roger Taverniers, secretaris van V.V.V.-Tienen, om in onze suikerstad te gidsen. Gilbert stemde erin toe en verzorgde, totdat de Tiense Gidsenbond werd opgericht, in zijn vrije uren of op uren dat hij speciaal daartoe verlof nam, gratis gidsbeurten.

In 1983 richtten schepen van Toerisme Gaston Holsbeek en schepen van Cultuur Theo Vandeborght, een lessencyclus in voor stadsgids te Tienen. De cursus vond plaats van 19 tot 30 september en was speciaal gericht tot jonge werklozen. Veertien van hen behaalden hun getuigschrift. Het betaald gidsen was geboren.

Twee van hen, Luc Basteyns en Luc Lambrecht, namen het initiatief om een echte gidsenvereniging op te richten. Op 19 april 1984 werd de Tiense Gidsenbond boven de doopvont gehouden. Daar werklozen na een tijdje toch werk vinden, haakten er regelmatig gidsen af. Daarom volgde er in 1985 een tweede en in 1987 een derde gidsencursus.

Ondertussen geraakte de gidsenbond beter bekend: het aantal aanvragen voor rondleidingen steeg van 14 in 1984 tot 75 in 1988. Volgende cursussen bleven dus niet uit: 1989 volgde nummer vier en 1992 nummer vijf. De organisatie van de deze cursussen lag in handen van stadsarchivaris Staf Thomas, die in 2000 ook nog een cursus inrichtte, speciaal voor het gidsen in het museum ‘Het Toreke’.

Ondertussen waren de voorwaarden voor de erkenning van gidsen door Toerisme Vlaanderen sterk verscherpt: een opleiding moest een jaar basiscursus en een jaar specialisatiecursus behelzen.

In 2005 stapte de Tiense Gidsenbond mee in de organisatie van een specialisatiecursus voor streekgids van het Hageland. Zo konden een aantal nieuwe gidsen in de Tiense Gidsenbond opgenomen worden. Momenteel verzorgen 25 gidsen een 200-tal rondleidingen in Tienen.

Opeenvolgende voorzitters van de Tiense Gidsenbond:

 1. Luc Basteyns (1984-1987)
 2. Wim Mertens (1987-1996)
 3. Gerrit De Goignies (1996-2002)
 4. Gilbert Declercq (2002-2008)
 5. Marina Gelaude (2008-2012)
 6. Gilbert Declercq (2012-2016)
 7. Marina Gelaude (2016-2020)

Opeenvolgende secretarissen van de Tiense Gidsenbond:

 1. Kristine De Ronne (1984-1989)
 2. Roger Taverniers (1989-1991)
 3. Jos Collin (1991-1994)
 4. Gerrit De Goignies (1994-1996)
 5. Josiane Uyttebroeck (1996-1998)
 6. Tiny Steegmans (1998-2000)
 7. Kristine De Ronne (2000-2002)
 8. Marina Gelaude (2002-2020)