Tentoonstelling Grauwzusters

We nodigen jullie hartelijk uit op onze uitstap naar Diest,

waar we een bezoek brengen aan de tentoonstelling over de

GRAUWZUSTERS

op zondag  26 maart 2017

Engelenconvent, Begijnhof Diest om 14.00 uur

 

In het Engelenconvent van het begijnhof Diest bevindt zich het museum van de Grauwzusters. Prachtige collectiestukken en vele beelden vertellen er hun boeiend verhaal. De Grauwzusters waren godsvruchtige vrouwen die leefden zonder een formele kloostergelofte af te leggen. Ze verplichten zich tot werken van naastenliefde en tot een sobere levenswijze. Geïnspireerd door Franciscus van Assisi en Elisabeth van Thüringen verzorgen ze de zieken thuis. Mensen met zware beperkingen en thuislozen nemen ze op in hun gasthuis naast het begijnhof. De grauwzusters zorgen voor een eervolle begrafenis, ook voor arme overledenen.

Als voorbereiding op de themawandeling in Tienen (26 november, bezoek aan het Kabbeekklooster) willen we luisteren naar het verhaal van de Grauwzusters in Diest. Roel Jans vertelt ons over hun wel en wee, hun inzet en verzuchtingen.

Na het bezoek kunnen we nog gezellig napraten bij een lekker biertje of een geurige koffie.

Prijs: € 7 (inkom + gids)

Inschrijven is noodzakelijk

Graag inschrijven vóór 22 maart 2017 (aantal personen vermelden)

Ofwel telefonisch bij Marina Gelaude: 016/81.76.96

Ofwel per mail: marina.gelaude@skynet.be