Nijver Tienen

Doel van de wandeling : bezoek aan de plaatsen waar de Tiense industrie ooit welig bloeide.

Je wandelt langs de straten en pleinen waar Tiense bedrijvigheid haar sporen heeft nagelaten in straatnamen, gebouwen en nieuwe sites. Bedrijfjes, brouwerijen, stokerijen, mouterijen, leerlooierijen, … passeren de revue terwijl we langs de vernieuwde omgeving van de Gete flaneren. Tienen werkt en zwoegt doorheen de Middeleeuwen, langs de 19de-eeuwse industriële omwenteling tot op heden.

Duur: 2 uur

Prijs: €60